Frikigames a VPK

FRIKIGAMES participa al programa d’oci alternatiu juvenil de la Fundació Marianao ! Participarem dinamitzant diferents sessions, des de jornades obertes de jocs on podreu gaudir de tota la nostra ludoteca fins a campionats i activitats especials !

Continue reading

Frikigames a COBOI

Frikigames participa a la llançadora COBOI de L’ajuntament de Sant Boi de llobregat ! Juntament amb uns altres 9 projectes, FRIKIGAMES, ha estat sel·leccionat per participar a la llançadora de projectes de COBOI (Laboratori Cívic d’Emprenedoria Social). Estem molt contents i esperem aprendre i compartir moltes coses !

Continue reading